übertrieben überhöht
exagéré excessif trop, excessivement
exaggerated excessive excessively
exagerado excessivo exageradamente
mat iwwerdriwwenem Éiergäiz mécht een sech keng Frënn
d' Wunneng 1 ass zwar ganz schéin, mee de Loyer ass iwwerdriwwen
dee Restaurant ass iwwerdriwwen deier