hunn
iwwereggehat
transitiv
1
übrig haben
avoir en tant que reste
ter como resto
ech sinn ëmmer frou, wann ech um Enn vum Mount nach e puer Su iwwereghunn
Rescht hunn
2
eppes iwwereghu fir
etwas übrighaben für Sympathie empfinden für
avoir de la sympathie pour
to be fond of
ter simpatia por
ech hu fir mäi Cousin net vill iwwereg
1
iwwereghunn
Rescht hunn