hunn
iwwereneegestëmmt
intransitiv
iwwereneestëmmen (mat)
übereinstimmen (mit)
coïncider (avec) s'accorder (avec)
to coincide (with) to agree (with)
coincidir (com) concordar (com) condizer (com)
déi verschidden Zeienaussoen hunn iwwereneegestëmmt
an deem Punkt stëmmen är Meenungen net mat eisen iwwereneen
sech decken (mat)
iwwereneestëmmen (mat)
sech decken (mat)