Iwwerfäll
Überfall
agression braquage
assault hold up raid
agressão assalto
der Police gouf en Iwwerfall op eng jonk Fra gemellt
et gouf schonn erëm en Iwwerfall op eng Tankstell!
Aggressioun