Iwwerféierungen
Iwwerféierunge
Überführung Schuldnachweis
conviction preuve de culpabilité
conviction proof of guilt
prova de culpa
mir hunn net genuch Beweiser fir eng Iwwerféierung vum Beschëllegten