Iwwergäng
1
Übergang Weg
passage chemin
pedestrian crossing
passagem caminho
op dëser Plaz feelt en Iwwergang fir Foussgänger
Passage
2
Übergang Wechsel
passage changement
transition
passagem mudança
den Iwwergang vun der Primärschoul an de Lycée fält ville Kanner net liicht
Passage
1
Iwwergang
Passage
2
Iwwergang
Passage