überheblich
arrogant de manière arrogante
arrogant conceited arrogantly, conceitedly
arrogante de modo arrogante
ech kann déi Persoun net ausstoen, well se esou iwwerhieflech ass
laach net esou iwwerhieflech ! 1
agebilt
arrogant
iwwerhieflech
agebilt
arrogant