übermüdet
épuisé très fatigué
overtired
exausto muito cansado
d' Kanner 1 waren iwwermidd , 1 wéi se nom Ausfluch heemkoumen