kee Pluriel
Übermut
exubérance
high spirits exuberance
exuberância
aus puerem Iwwermutt ass hie mam Vëlo d' Trap 1 erofgefuer