Iwwersetzer
Übersetzer
traducteur
translator
tradutor
hien ass Iwwersetzer bei enger grousser Zeitung