kee Pluriel
Übersicht Überblick
vue d'ensemble
overall view
vista de conjunto
fir d' Iwwersiicht 1 ze behalen, huet d' Joffer 1 d' Kanner 1 an eng Rei gestallt