hunn
iwwerstierzt
transitiv
überstürzen
précipiter brusquer
to rush
precipitar apressar
an esou engem Fall soll een näischt iwwerstierzen
dat war eng iwwerstierzten Handlung
brüskéieren
iwwerstierzen
brüskéieren