hunn
iwwertraff
transitiv
1
übertreffen
surpasser dépasser
to surpass to exceed
superar exceder
den Erléis vum Fest huet all Erwaardungen iwwertraff
reflexiv
2
sich übertreffen
se surpasser
to surpass oneself to excel oneself
superar-se
du hues dech haut (selwer) iwwertraff