kee Pluriel
Überanstrengung
surmenage
overexertion
esforço excessivo esgotamento
déi klengsten Iwwerustrengung schléit him op d' Häerz 1