1
grell schrill Stimme
criard strident voix
shrill piercing voice
esganiçado estridente voz
déi jäizeg Stëmm deet engem wéi an den Oueren
grell
2
grell Farbe
criard couleur
garish loud colour
berrante garrido
dat Haus do huet eng jäizeg Fassad
hatt deet gär jäizeg Faarwen un
grell
1
jäizeg
grell
2
jäizeg
grell