kee Pluriel
Jägerlatein
fanfaronnades de chasseur
hunter's tales
fanfarronices de caçador
no der Juegd gouf beim Patt vill Jeeërlatäi geschwat