hunn
gejéimert
intransitiv
1
wimmern
gémir plaintivement
to whine to whimper
gemer queixosamente
den Hond jéimert bei der Dier
2
jammern sich beklagen
se plaindre se lamenter
to whine to moan to complain
queixar-se lamentar-se
si verdénge masseg Suen, an da jéimere se nach!
lamentéieren
2
jéimeren
lamentéieren