VEREELZT
Jëses (Maria (Jousebett)) / (o) Jëses(se) Kanner
Jesses (Maria)
mon Dieu doux Jésus
(oh) my God my goodness good heavens
meu Deus ai Jesus
Jëses , 1 wat ass dat e penibelen Typ!
o Jëses Kanner, wéi laang musse mer eis nach mat där aler Maschinn ploen?
Kanner Gottes
mäi Gott (a mäin Här)
VEREELZT
Jëses (Maria (Jousebett)) / (o) Jëses(se) Kanner
Kanner Gottes
mäi Gott (a mäin Här)