sinn
gejett
intransitiv
EGS
jetten fliegen
voyager en avion se rendre en avion
to jet to travel by jet plane
viajar de avião ir de avião
déi sinn amstand, fir zwee Deeg Shopping op New York ze jetten
fléien
EGS
jetten
fléien