Singulier
männlech
Nominativ
1
jeder
chaque
each every
cada
jidder Mënsch huet seng Schwächten
all
Singulier
männlech
Akkusativ
2
jeden
chaque
each every
cada
de Kommitee huet jidder Member op den Éierewäin agelueden
all
Singulier
männlech
Dativ
3
jedem
chaque
each every
cada
ech wëll jidder eenzele vun de Mataarbechter Merci soen
all
Singulier
weiblech
Nominativ
4
jede
chaque
each every
cada
jidder Kandidatin muss fir d' éischt 1 eng Demande erareechen
all
Singulier
weiblech
Akkusativ
5
jede
chaque
each every
cada
de Mecanicien huet jidder Schrauf kontrolléiert
all
Singulier
weiblech
Dativ
6
jeder
chaque
each every
cada
hie profitéiert vu jidder fräier Minutt
all
Singulier
sächlech
Nominativ
7
jedes
chaque
each every
cada
jidder Kand, dat um Fest matgehollef hat, krut als Merci e Fräibilljee fir an de Kino
all
Singulier
sächlech
Akkusativ
8
jedes
chaque
each every
cada
d' Doktesch 1 huet jidder Kand aus der Klass ënnersicht
all
Singulier
sächlech
Dativ
9
jedem
chaque
each every
cada
um Enn vum Joer huet d' Joffer 1 jidder Kand e Buch geschenkt
all
1
jidder
all
2
jidder
all
3
jidder
all
4
jidder
all
5
jidder
all
6
jidder
all
7
jidder
all
8
jidder
all
9
jidder
all