Singulier
männlech
Nominativ
1
jeder jedermann
chacun toute personne
everybody everyone
cada qual toda a gente todos
mat deem Kompromëss war jiddwereen zefridden
Singulier
männlech
Nominativ
2
jeder jeder einzelne
chacun individuellement
each every one individually
cada um
jiddweree vun de Jonge krut zum Schluss e klenge Kaddo
Singulier
männlech
Akkusativ
3
jeden jedermann
chacun toute personne
everybody everyone
cada qual toda a gente todos
seng logesch Iwwerleeunge ware fir jiddweree verständlech
Singulier
männlech
Akkusativ
4
jeden jeden einzelnen
chacun individuellement
each every one individually
cada um
fir jiddweree vun de Jonge war dee Camp eng flott Erfarung