Singulier
weiblech
Dativ
jeder jeder einzelnen
chacune individuellement
each every one individually
cada uma
de Buergermeeschter huet jiddwerenger vun de Jubilarinne perséinlech gratuléiert