ja zur Bejahung
oui
yes
sim
jo , 1 du hues Recht!
a sou, jo , 1 dat kann ech maachen