ja doch zwar
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
dat do ass jo de Combel!
du kenns et jo , 1 et kënnt ëmmer matzäit
do bass de jo ! 1
du hues jo Recht, mee leider ass d' Saach 1 net esou einfach!
et ass jo e Feinen, mee en ass e bësse lues
ech hale wuel jo ! 1 ganz sécher net!