Jockeyen
Jockeye
Jockey
jockey
jockey
jóquei
fir e gudden Jockey ze ginn, muss ee kleng a liicht sinn