Joerdausenden
Joerdausende
Jahrtausend
millénaire
millennium
milénio
mam Joer 2001 ass dat drëtt Joerdausend ugaangen
d' Evolutioun 1 vun der Mënschheet erstreckt sech iwwer Joerdausenden