Jostëmmen
Jostëmme
Jastimme
voix pour oui
vote in favour yes
voto a favor sim
de Gemengebudget gouf mat fënnef Jostëmmen , 1 dräi Neestëmmen an enger Enthalung ugeholl