Jubilarinnen
Jubilarinne
Jubilarin
femme dont on fête l'anniversaire
female whose birthday is being celebrated
mulher que festeja um jubileu
de Buergermeeschter huet där rüsteger Jubilarin perséinlech gratuléiert