hunn
jubiléiert
intransitiv
schadenfroh jubeln jubilieren
jubiler des malheurs d'autrui
to gloat
jubilar com as desgraças dos outros
ech hunn heemlech jubiléiert , 1 wéi deen Eefalt sech blaméiert huet