kee Pluriel
Judaismus
judaïsme
Judaism
judaísmo
de Judaismus steet fir de Geescht an d' Wiese 1 vun der jiddescher Relioun