hunn
jumeléiert
intransitiv
eine Städtepartnerschaft schließen
se jumeler communes
to twin towns, districts
geminar-se municípios
déi zwou Gemengen hu virun drësseg Joer jumeléiert