Jünger
Relioun
Jünger
disciple
disciple
discípulo
de Jesus huet seng Jünger ëm sech versammelt