kee Pluriel
Justiz Rechtswesen
justice pouvoir judiciaire
justice legal system
justiça poder judicial
an enger Demokratie ass d' Justiz 1 onofhängeg