kee Pluriel
Karies Zahnkaries
carie (dentaire)
caries tooth decay
cárie (dentária)
vum villen Zocker kritt ee gäre Karies
reegelméisseg Kontrolle beim Zänndokter si wichteg, fir Karies keng Chance ze ginn