Kätzercher
1
2
Kätzchen der Weide, des Haselnussstrauchs
chaton du saule, du noisetier
catkin
amentilho do salgueiro, da avelaneira
d' Weid 1 hat dëst Fréijoer vill Kätzercher
Miisschen
Kätzchen
Miisschen