Klassendelegéiert
Klassendelegéierter
Klassensprecherin
déléguée de classe
class spokeswoman
delegada de turma
meng Frëndin gëtt ëmmer nees als Klassendelegéiert erëmgewielt