Klengouerwullmais
Microtus subterraneus
Kurzohrmaus
campagnol souterrain
common pine vole
campanhol-europeu
jonk Klengouerwullmais sauge sech bei Gefor un den Zitze vun hirer Mamm fest a kënnen esou vun hir a Sécherheet bruecht ginn