Klucken
Klucke
Glucke Henne
poule (couveuse)
hen
galinha (choca)
d' Kluck 1 ass mat hire Jippelcher iwwer den Haff spadséiert
EGS si passt op hir Kanner op ewéi eng Kluck si passt ze vill gutt op hir Kanner op