Kohäsiounen
Kohäsioune
(innerer) Zusammenhalt Kohäsion
cohésion sociale, politique
coesão social, política
déi gesellschaftlech Kohäsioun muss weider gefërdert ginn
Zesummenhalt
Kohäsioun
Zesummenhalt