konjunkturell
conjoncturel
economic
conjuntural
déi konjunkturell Situatioun vum Land huet sech am leschte Joer staark verännert