Kontroversen
Kontroverse
Kontroverse
controverse
controversy
controvérsia
déi nei Reegelung huet zu enger hefteger Kontrovers geféiert