kee Pluriel
Kopierpapier
papier à copier
photocopy paper
papel de cópia
kuck emol an der Reserv, ob mer nach Kopiespabeier hunn!
Kopéierpabeier
Kopiespabeier
Kopéierpabeier