korpulent
corpulent
corpulent
corpulento
hien ass déi lescht Jore méi korpulent ginn