hunn
laanschtgeschoss
intransitiv
vorbeischießen danebenschießen
manquer la cible en tirant
to miss the target while shooting
errar o alvo atirando ou disparando
d' Jeeërin 1 huet zweemol laanschtgeschoss