hunn
geläitert
transitiv
1
lichten ausdünnen
éclaircir démarier
to thin out to reduce the number of
desbastar mondar
ech hu gëschter Mëtteg d' Muerten 1 an d' Zalot 1 am Gaart geläitert
2
läutern klären
clarifier filtrer
to clarify by filtering
clarificar filtrar
mir mussen de Viz nach läiteren , 1 éier mer en a Fläsche fëllen