Landwirtschaftspoliticken
Landwirtschaftspoliticke
1
Landwirtschaftspolitik
politique agricole
agricultural policy
política agrícola
déi nei Landwirtschaftspolitik stéisst bei de Baueren op Widderstand