Large-Scale-Testingen
Large-Scale-Testinge
Large-Scale-Testing Corona-Massentestung
dépistage à grande échelle
despistagem em grande escala
d' Zil 1 vum Large-Scale-Testing ass et, fir nei Infektiounskette fréi ze erkennen an ze ënnerbriechen