hunn
lassgeluecht
intransitiv
EGS
loslegen
se lancer s'y mettre attaquer
to get started
pôr mãos à obra começar
wa mer haut nach wëlle fäerdeg ginn, musse mer direkt lassleeën
wann si lassleet , 1 da kënnt kee méi zu Wuert