Legislatiounen
Legislatioune
Gesetzgebung
législation normes juridiques
legislation
legislação normas jurídicas
all d' Fraktioune 1 waren sech eens, datt um Gebitt vun der Legislatioun Reformen néideg sinn
Gesetzgeebung
Legislatioun
Gesetzgeebung