kee Pluriel
Legitimität
légitimité légalité
legitimacy
legitimidade legalidade
d' Legitimitéit 1 vun der Ministerin hirer Decisioun gëtt vum Staatsrot contestéiert